Reseteaza parola

Rezultatele căutării dvs

Termeni și condiții

19/08/2020 de MRG Apartments
 • Compania: MRG ASSETS MANAGEMENT SRL
 • CUI: 40424846
 • Registrul Comerţului: J40/407/2019
 • Email: info@mrg.apartments

Termeni și condiții generale de rezervare și achiziționare a serviciilor. Informați-vă înainte de a intra în contact cu MRG Apartments.

1. Termeni și condiții: preambul

Prezentul contract reglementează termeni și condiții generale.

Acestea se referă la rezervarea și achiziționarea serviciilor de cazare.

Serviciile de cazare sunt oferite de societatea MRG ASSETS MANAGEMENT SRL.

Aceasta este o societate românească ce are sediul social în municipiul București, sector 3.

Este înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/407/2019, având CUI 40424846.

Adresa de e-mail este info@mrg.apartments (în continuare denumită „MRG Apartments”).

Termenii și condițiile sunt aplicabile tuturor clienților, persoane fizice sau juridice.

Clauzele din T.C.G. nu aduc atingere drepturilor părților de a conveni asupra unor Condiții Particulare (specifice).

De exemplu, în funcție de negocierea părților și de nevoile specifice ale fiecărui client în parte.

În caz de contradicție între clauzele din T.C.G. și Condițiile Particulare, vor prevala cele din Condițiile Particulare.

Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, clientul își dă expres acceptul cu privire la T.C.G.

Clauzele T.C.G. sunt întocmite cu respectarea OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii.

2. Tarife

Toate tarifele sunt exprimate pe noapte.

Tarifele pot fi modificate în orice moment, majorările de tarife neafectând rezervările deja confirmate.

Reducerile de tarife pot afecta sau nu rezervările confirmate.

Majorarea taxelor și impozitelor (T.V.A., taxă hotelieră etc.) sau introducerea unor noi taxe și impozite va avea drept efect modificarea atât a tarifelor cât și a rezervărilor deja confirmate.

​3. Termeni și condiții: efectuarea rezervărilor

Se consideră a fi rezervare orice comandă transmisă prin următoarele modalități de comunicare.

De asemenea, rezervarea se poate realiza și prin platforme de rezervări online:

 • e-mail;
 • WhatsApp;
 • SMS;
 • website-uri de rezervări: Booking.com, Expedia.com, Airbnb.com, Hotels.com;
 • https://www.mrg.apartments/. Este necesară confirmarea scrisă a MRG Apartments sau de la adresa de e-mail info@mrg.apartments.

​4. Garantarea și plata rezervărilor

Rezervările sunt considerate garantate la momentul confirmării plății.

Plata serviciilor de cazare rezervate se poate face prin card sau prin plata facturii proforma.

a. În cazul rezervărilor efectuate prin telefon sau e-mail:

 • garantarea rezervării se face de către client prin achitarea unui avans egal cu 50% din valoarea serviciilor de cazare în termen de cel mult 24 de ore (pentru rezervări cu cel puțin 4 zile la data de check-in) de la data confirmării rezervării. În caz contrar, rezervarea se va anula automat;
 • garantarea rezervării din partea MRG Apartments se va face ulterior primirii prin e-mail, mesaj SMS sau WhatsApp (info@mrg.apartments sau +40 771 208 002) a unei dovezi de plată a avansului transmisă de către client. Factura de avans emisă de SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL ulterior confirmării plății garantează rezervarea.

b. În cazul rezervărilor efectuate prin platforma de rezervări online de pe website-ul nostru propriu:

 • garantarea rezervării de către client se poate face prin card după verificarea automată a datelor de card introduse în formularul de rezervare cu reținerea sumei echivalentă cu 100% din valoarea serviciilor de cazare și primirea din partea MRG Apartments a confirmării de rezervare emisă automat (în timp real).

Clientul are obligația să verifice detaliile din factură înainte de a achita contravaloarea serviciilor.

Efectuarea plății de către client are valoarea unei confirmări exprese a facturii fiscale.

Eventualele solicitări ulterioare de modificare nu vor fi luate în considerare de către MRG Apartments.

Metode de plată

Folosim cele mai sigure metode de plată disponibile pentru a ne asigura că procesarea plăţii dvs. va fi executată în condiţii de siguranţă şi securitate.

Metodele de plată acceptate sunt:

 1. Plata cu cardul, online – în timpul comenzii veţi fi redirecţionat către  serverul securizat de plată.
 2. Plata prin transfer bancar

5. Anulări/prezentări/penalizări prezente în termeni și condiții

Puteți anula gratuit rezervarea cu până la 30 zile înaintea sosirii.

Vi se va încasa prețul total al rezervării dacă anulați în cele 30 zile dinaintea sosirii.

Vi se va încasa prețul total al rezervării dacă nu va prezentați la proprietate în ziua check-in-ului până la ora 22:00.

Neprezentarea (sau rezervarea neonorată) reprezintă rezervarea confirmată și neanulată în urma căreia clientul nu a ajuns la proprietate la data stabilită până la ora 22:00.

În cazul neprezentării clientului la proprietate acesta va plăti o penalitate.

Penalitatea este echivalentă cu întreaga valoare a serviciilor aferente de cazare.

În cazul în care clientul dorește sa renunte la rezervare sau părăsește proprietatea rezervată înainte de ziua check-out-ului nu va beneficia de restituirea contravalorii pentru nopțile plătite în avans.

De asemenea, nu i se vor transfera nopțile ramase pentru o altă perioadă.

​6. Sosirea și plecarea

Cazarea se face începând cu ora 14:00 iar eliberarea camerelor se face până cel târziu la ora 11:00.

Cazarea/accesul în proprietatea rezervată se face doar pe baza actului de identitate (carte de identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și copie a confirmării rezervării sau a facturii emisă de MRG Apartments.

​7. Fumatul

Fumatul este strict interzis în incinta blocului sau a apartamentelor.

Excepție de la această regulă fac balcoanele apartamentelor și spațiile exterioare ale blocului.

Spațiile special destinate pentru fumat sunt amenajate/dotate cu scrumiere.

Nerespectarea acestei reguli atrage o penalitate în cuantum de 500 RON.

MRG Apartments își rezervă dreptul de a-i evacua pe clienții care nu respectă această obligație.

De asemenea, MRG Apartments își rezervă dreptul și de a le anula rezervarea, fără rambursarea sumei plătite.

8. Nevoi speciale din termeni și condiții

Majoritatea spațiilor de cazare sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități.

Vă rugăm să ne contactați înainte de a rezerva în cazul în care sunteți o persoană cu nevoi speciale.

​9. Animalele de companie

Este interzis accesul cu animalele de companie în incinta proprietăților.

MRG Apartments își rezervă dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie.

Sancțiunea este anularea rezervării și plata unei penalități echivalente cu 100% din valoarea serviciilor de cazare.

10. Protecția datelor cu caracter personal

SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL (MRG Apartments) respectă standardele etice şi legale în privinţa protecţiei datelor cu caracter personal.

Datele personale sunt confidenţiale și nu vor fi niciodată furnizate unei alte persoane şi/sau companii.

Cu toate acestea, sunt accesibile autorităţilor ce au dreptul să verifice tranzacţiile comerciale.

De asemenea, sunt accesibile și altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii.

MRG Apartments poate anula fără avertisment rezervări efectuate pentru care se constată că au fost introduse date:

 1. eronate;
 2. false;
 3. furate.

MRG Apartments garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților.

Datele cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor de turism nu vor fi dezvăluite către terți.

Excepția este dată de cazurile în care trebuie respectate obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Începând cu data de 25 mai 2018 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR).

Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate a SC MRG ASSETS MANAGEMENT SRL se conformează acestui Regulament.

1. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL prelucrează datele cu bună credință conform prevederilor Regulamentului.

2. Informațiile pe care MRG ASSETS MANAGEMENT SRL le stochează despre dvs., în calitate de client, datorită produselor și serviciilor pe care le-ați achiziționat, sunt strict legate de identificare și de contact.

Scopul nostru este acela al derulării relației contractuale.

De exemplu, pentru întocmirea facturilor, încasărilor sau efectuarea operațiunilor comerciale obligatorii, conform legislației în vigoare.

Datele care vă sunt solicitate pot fi, de exemplu, cele legate de nume și prenume, CNP, adresă, telefon, e-mail etc.

3. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale.

4. Datele personale ale clienților nu fac și nu vor face obiectul unor tranzacții ale MRG ASSETS MANAGEMENT SRL cu terțe persoane (fizice sau juridice).

5. MRG ASSETS MANAGEMENT SRL, prin intermediul sistemului de supraveghere video, prelucrează datele dvs. cu caracter personal referitoare la imagini.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari:

 • autorităţilor publice centrale;
 • autorităţilor publice locale.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL respectă dreptul la intimitate al persoanelor ale căror date sunt prelucrate prin „Politica de confidenţialitate”.

Scopul e de a informa asupra modului în care sunt colectate, folosite şi procesate informaţiile cu caracter personal.

Prin prezenta notificare vă facem cunoscute și vă comunicăm datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: Boghiu George, telefon: 0771208002, e-mail: info@mrg.apartments.

​11. Siguranța

Blocurile în care se află spațiile de cazare sunt supravegheate prin sistem video.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL nu-și asumă răspunderea pentru obiectele uitate, pierdute sau presupus furate în incinta spațiului de cazare al blocului sau în parcare.

MRG ASSETS MANAGEMENT SRL nu își asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării în mod neadecvat a spațiilor și a dotărilor din cadrul apartamentelor.

​12. Obligațiile clientului rezultate din termeni și condiții

Clientul are obligația de a completa fișa de cazare înainte de ora check-in-ului.

În caz contrar, MRG Apartments își rezervă dreptul de a refuza cazarea clientului.

Clientul are obligația de a verifica la sosire lista de inventar.

Apartamentul va trebui predat în aceleași condiții, la plecare.

În caz contrar, eventualele lipsuri sau stricăciuni ale bunurilor din apartament vor fi suportate de client.

În cazul în care la sosirea în apartament lista de inventar este diferită de obiectele de inventar prezente, clientul are obligația de a informa recepția referitor la acest aspect.

Clientul este răspunzător față de/pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului și echipamentelor apartamentelor.

Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință și respectarea T.C.G. pe întreaga durată a șederii.

​13. Vizitatorii

Clienții pot primi vizitatori în apartament între orele 09:00 și 22:00, fără costuri suplimentare, doar după ce anunță MRG Apartments.

14. Conduita

MRG Apartments își rezervă dreptul de a refuza cazarea clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți.

MRG Apartments își rezervă dreptul de a refuza cazarea clienților care prin atitudinea lor aduc prejudicii de orice natură sau deranjează alți clienți.

MRG Apartments își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.

​15. Reclamații

Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate se vor face pe loc, pe toată durata șederii turiștilor în proprietatea rezervată.

Reclamațiile ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate în considerare.

16. Legea aplicabilă. Litigii

Drepturile si obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum si toate efectele juridice produse de T.C.G., vor fi interpretate si guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Toate litigiile născute din sau în legătură cu prestarea serviciilor ce formează obiectul T.C.G. vor fi soluționate de către instanțele judecătorești române competente.

​15. Termeni și condiții: dispoziții finale

MRG Apartments are dreptul să modifice unilateral oricând T.C.G.

Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail etc.).

Modificarea T.C.G. nu va aduce atingere tarifelor în cazul rezervărilor deja confirmate.